Grøn bullet  Persondatapolitik         Grøn bullet  Betingelser         Grøn bullet  Om vTime         Grøn bullet  Administration (log på)   

Persondatapolitik

 1. Generelt
  1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan vTime indsamler og behandler dine oplysninger.
  2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller indsamler via hjemmesiden for vTime.
  3. AlfaIT er dataansvarlig for persondata der indsamles via Hjemmesiden.
   Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:
   AlfaIT v/ Lars Schandorph, Dyrhaugesvej 14, 4220 Korsør, +45 23 98 1400, lars@alfait.dk
  4. Eventuelle opdateringer af vores persondatapolitik, vil blive offentliggjort via denne side.
  5. Dette er version 1.1 af vores persondatapolitik (dato d. 18. maj 2018)

 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi?
  1. Når du tilmelder dig vTime afgiver du nogle få personlige oplysninger som: navn, adresse, e-mail, telefon – Alt sammen for at vi kan yde dig den bedste service og tilbyde dig support i forbindelse med opstart af vTime.
  2. Når du køber en service eller kommunikerer med vTime via hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv skriver: navn, adresse, e-mail, telefonnr, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
   • Formålet er, at vi kan levere den bestilte service, samt administrere dine rettigheder til at reklamere. IP-adressen indsamles for at forhindre svindel. Oplysninger om køb, kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
   • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 3. Modtagere af personoplysninger
  1. Vi videregiver ikke oplysninger til andre og forsøger at holde en meget stram politik omkring dette – Såfremt der opstår et behov i forbindelse med krav fra myndigheder eller lignende, vil de berørte personer blive underrettet.

 4. Dine rettigheder
 5. For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

  Nedenfor finder du en liste over dine rettigheder
  1. Indsigtsretten Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om en kopi af de data vi har registreret om dig.
  2. Retten til berigtigelse Skulle vi have forkerte personoplysninger, har du ret til at få dem rettet.
  3. Retten til sletning I visse tilfælde har du ret til at få alle - eller visse af - dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Vi er ikke forpligtede til at slette din personoplysninger hvis de er nødvendig for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
  5. Retten til dataportabilitet Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  6. Retten til indsigelse Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har også ret til at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3, hvis indsigelsen gøres af grunde der vedrører din personlige situation.
  7. Retten til at tilbagekalde samtykke Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.
  8. Retten til at klage Du ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, +45 33 19 32 00. Disse rettigheder kan du gøre brug af, ved skriftlig henvendelse – Du vil dog blive bedt om at dokumentere at du er den, som du udgiver dig for at være.

 6. Sletning af persondata
  1. Oplysninger som du afgiver til os (jfr. pkt. 2.1. & 2.2.), slettes når du ikke har gjort brug af vTime i et år, eller når du trækker dit samtykke tilbage. Herefter vil det ikke være muligt at få genskabt eventuelle oprettede opgaver eller andet, som vedrørte din personlige konto hos vTime.
  2. Oplysninger i forbindelse med køb af servicen på hjemmesiden (jfr. pkt. 2.2) gemmes i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
  3. Alle oplysninger kan gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

 7. Sikkerhed
  1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.vTime - iPad

  © 07/2012    vTime      Support: 23 98 14 00       Mail: mail@vtime.dk